A B C D E F G H K L M N O P R S T V W Z

Vink

Vink mannetje, foto Helen Lind (lid)

Vink mannetje, foto Helen Lind (lid)

Vlinders

Ook in 2020 bezochten weer veel vlinders onze tuin. Tot nu toe zijn 21 dagvlindersoorten op onze volkstuin gemeld aan waarneming.nl; koninginnepage, oranjetipje, groot koolwitje, klein koolwitje, klein geaderd witje, oranje luzernevlinder, citroenvlinder, kleine vuurvlinder, boomblauwtje, bruin blauwtje, icarus blauwtje, atalanta, distelvlinder, dagpauwoog, kleine vos, gehakkelde aurelia, landkaartje, bruin zandoogje, oranje zandoogje, bont zandoogje en hooibeestje.
Hebt u ze ook gezien?

In de winter moeten we ze missen. Kleine vos, dagpauwoog,citroenvlinder en gehakkelde aurelia kruipen weg in schuurtjes of rommelige hoekjes.
Wilt u helpen? Dan kunt u bijvoorbeeld een vlinderkastje bij Vivara bestellen, of er zelf eentje maken. De genoemde vier vlindersoorten zijn de eerste die we in het vroege voorjaar bij zonnig weer kunnen zien. De meeste vlinders overwinteren als ei, rups of pop en misschien wel juist in uw tuin. Ook voor deze vlinders is het prettig als u niet te fanatiek bent met het ‘winterklaar’ maken van uw tuin.
Atalanta’s en distelvlinders zijn trekvlinders. Zij vliegen net als de vogels naar het zuiden. Waardplanten zijn voor vlinders van groot belang. Hier eten ze namelijk van als rups. Brandnetel is erg belangrijk, maar bijvoorbeeld koolsoorten worden uiteraard zeer gewaardeerd door jawel de koolwitjes. Het oranjetipje houdt van look-zonder-look, pinksterbloem, damastbloem en judaspenning. De koninginnepage kiest als rups voor venkel, peen en dille. Mogelijk heeft u een hekel aan rupsen, maar bedenk dan wel zonder rupsen geen vlinders. Bovendien zijn sommige rupsen echte schoonheden. Nectarplanten hebben vlinders nodig in het vlinderstadium. Elke vlinder heeft ook dan zijn eigen smaak. Verbena, lavendel, koninginnekruid en herfstasters en vlinderstruiken worden door veel soorten gewaardeerd. Met de vlinders in het algemeen gaat het niet goed. Doe uw best om van onze tuin een vlinderparadijs te maken.
Voor meer info kunt u bij de Vlinderstichting een gratis boekje aanvragen ‘Tuinieren voor vlinders’ geschreven door Lodewijk Hoekstra.

Vlinders

Vogels

Op Waarneming.nl vind je de meest actuele lijst van alle vogels die ooit op ons complex zijn gesignaleerd. In september 2019 telde de lijst al maar liefst 61 soorten.

Vogels komen op al het eetbaars in de tuin af. Op vretende insecten en luisjes (hoi!) maar ook op aalbessen (ai!). Bescherm deze waar het kan (span uw netten strak!) of gun ze uzelf en de vogels. Een alternatief is: plant nog meer bes-dragende struiken, voor uzelf en de vogels, of plant minder vraatgevoelige witte aalbessen, braam en rozen.

Vogelveren

Nee, deze keer geen vogel maar veren, als de rui bezig is en je hebt veel geduld en nog veel meer geluk, dan zou je in het hoge gras nog een veer kunnen vinden van de groene specht.

Ondanks het slechte zicht van de fotograaf, heeft ze toch een groene veer gevonden en dat terwijl er net een groepje spelende kleine kinderen langs was gelopen.

Hebben jullie al een veer gevonden?

Vogel veren, foto Helen Lind (lid)

Bovenin de gaai, daaronder van links naar rechts, kerkuil, torenvalk, groene specht, bonte specht (rood) ,ijsvogel, en nog een gaai (2x), foto Helen Lind (lid)

Op deze foto van de grote bonte specht kun je goed zien waar de helder rode veren vandaan komen.

Grote bonte specht, foto Helen Lind (lid)

Grote bonte specht, foto Helen Lind (lid)

Vormsnoei fruitbomen

In het algemeen geldt dat fruitbomen de vorm van de vrucht hebben, appels breed/rond, peren smaller en hoger met een doorlopende verticale harttak, pruimen in zuil/vaas vorm, kersen rond.

Vos

We hebben een vaste bezoeker, onze eigen vos, op de tuin. Deze heeft zwarte poten. Er zijn ook vossen met bruine poten, maar niet bij ons.
Januari is de beste maand om een vos te zien of te horen, ze maken een hoog keffend geluid.
Het is nu de paartijd van de vos en dan worden de jonkies van vorig jaar het hol uitgejaagd, dus meer kans om een nog onervaren vos te zien. Zowel de vos als ook de reeën hebben het moeilijk met de loslopende honden op ons terrein en in de natuur achter onze tuinen en niet te vergeten de nu veel drukker bezichte natuur dan normaal in de winter.
Foto’s: Helen Lind (lid).

Vraat (haas, ree, konijn)

VraatWanneer er in de winter weinig te eten is beginnen de konijnen, hazen en reeën nogal eens aan de bast van onze jonge fruitbomen te knabbelen. Kleine vraatsporen zal de boom overgroeien. Soms is echter de volledige bast over een hoogte van tientallen centimeters eraf gescheurd. De boom is dan helaas verloren.

Remedie:
Plaats bescherming om de bast van jonge bomen. Er zijn hiervoor speciale manchetten te koop. Laat deze niet te lang zitten om ingroeien te voorkomen en ook omdat het een overwinterplek voor bloedluis vormt,als de ruimte tussen de bast en de manchet krapper wordt.

Vruchtboom kanker

VruchtboomkankerVruchtboomkanker wordt  veroorzaakt door de schimmel Nectria galligena. De schimmel komt de boom binnen door wonden in de boom, veroorzaakt door bijvoorbeeld snoeien, maar ook door vorstscheuren. De boom reageert door het vormen van wondweefsel rond de aangetaste plek.

Remedie:
De aangedane tak ruim in het gezonde weefsel afzagen. Pas op dat in de kanker snijden het gereedschap besmet, en je daardoor juist de schimmel verspreidt. Bij aantasting van de hoofdstam moet de boom helaas gerooid worden. Een goede standplaats met voldoende bemesting geeft de boom weer weerstand tegen kanker.