A B C D E F G H K L M N O P R S T V W Z

Onderstam

De meeste fruitbomen zijn geënt op een onderstam die geen (lekkere) vruchten draagt, knip dus alle takken die uit de onderstam groeien volledig weg. Lukt het niet om ze weg te knippen, steek ze dan af met een spa

Oranjetip

Voorkomen
Een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt; de meeste waarnemingen komen uit het oosten van het land.

Habitat
Beschutte plaatsen in vochtige hooilanden en zonnige ruigten in bosranden waar de waardplant groeit.

Waardplanten
Pinksterbloem en look-zonder-look; soms ook andere kruisbloemigen.

Oranjetip, foto van Bea Koetsier (lid)

Oranjetip, foto van Bea Koetsier (lid)