A B C D E F G H K L M N O P R S T V W Z

Champost

Champost

Champost is een afvalproduct van de champignon kwekerij

Op onze tuin wordt regelmatig champost aangevoerd voor algemeen gebruik door de firma Van Herweijnen. Champost, beter bekend als champignonmest, wordt vaak verward met compost. Maar er zijn grote verschillen merkbaar. In tegenstelling tot “echte compost” is champignonmest niet gemaakt op basis van uitsluitend plantaardige stoffen. Champignons worden namelijk gekweekt op paardenmest die samen met stro, kalk en kippenmest gecomposteerd worden. Deze compost wordt geënt met champignonbroed en veertien dagen doorgroeid in een tunnel. Bij het afleveren bij een champignonkweker wordt de compost voorzien van een laagje dekaarde waarin champignonmycelium groeit en die als vochtbuffer dienst doet. De mest wordt dan na de oogst weer verkocht als champost. De champignonmest is een erg basische stof door de menging met kalk. Deze mest is dan ook te vermijden op gronden waar de pH reeds redelijk hoog is. Champost is onkruid- en ziektevrij door verhitting tot 70°C na de teelt van champignons. Champost is absoluut vrij van ziektekiemen, aaltjes en onkruidzaden. Champost is nagenoeg vrij van zware metalen (chemische middelen). Gft-compost bevat meer zware metalen en andere verontreiniging zoals glas, metaaldeeltjes en plastic.

Champost is een goede organische bodemverbeteraar door het hoge organisch stofgehalte. Champost bevat per ton:

330 kg Drogestof
200 kg Organische stof
45 kg Calcium
6 kg Stikstof
4 kg Fosfaat
9 kg Kalium
2,5 kg Magnesium

 

Compost (zelf composteren)

composthoopZelf composteren is afval verminderen. Maar niet alleen dat, je werkt actief mee aan de grootste levenscyclus op deze aarde. En dat is nog veel waardevoller. Mooier kan toch niet zegt de Boon blogspot en geeft veel goede tips! Lees ook de reactie van Rein van Klooster op dit artikel.

Op ons complex hebben we 2 algemene composthopen, maar eigenlijk is het gebruik hiervan een verspilling van voedingsstoffen en levert het extra werk op tijdens het tuinonderhoud.
Veel liever zien we dat leden het groenafval op de eigen tuin composteren en gebruiken als grondverbeteraar en meststof.
Ook de paardenmest die bij ons wordt aangevoerd kan op de eigen composthoop gebruikt worden en als het verteerd is op de tuin gebruikt worden.

Op de website van Milieu Centraal staat ook een goed en uitgebreid verhaal over het zelf composteren.