A B C D E F G H K L M N O P R S T V W Z

Landkaartje

Voorkomen
Een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt. In de tweede helft van de twintigste eeuw heeft deze soort zich vanuit het oosten en zuiden over het hele land uitgebreid, tot op de Waddeneilanden toe.

Habitat
Ruigten en graslanden in de buurt van vochtige bossen, heggen en houtwallen, open plekken in het bos en bosranden; ook tuinen en parken.

Waardplanten
Grote brandnetel.

Landkaartje, foto van Bea Koetsier (lid)

Landkaartje, foto van Bea Koetsier (lid)

Ligusterpijlstaart

Voorkomen
Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Habitat
Graslanden, struwelen, open bossen, tuinen en moerassen.

Waardplanten
Liguster, sering, gewone es, sneeuwbes, gelderse roos, moerasspirea en vlier.

Deze mooie ligusterpijlstaart rups leeft, zoals zijn naam het al zegt, in- en van de liguster. Doordat de liguster kort wordt gesnoeid zie je de rups maar zelden en is dus ook de vlinder zeldzaam.

Ligusterpijlstaart rups, foto Helen Lind (lid)

Ligusterpijlstaart rups, foto Helen Lind (lid)

Lugusterpijlstaart rups, foto Helen Lind (lid)

Lugusterpijlstaart rups, foto Helen Lind (lid)

Loodglans bij pruimen en kersen

loodglans_kleur

Door loodglans aangetaste bladeren, let op de matte, fletse kleur van het normaal helder groene blad.

Loodglansziekte komt hoofdzakelijk voor bij steenvruchten (pruimen en kersen), maar soms ook bij appel- en perenbomen. Bladeren van de geïnfecteerde bomen krijgen een melkachtige, grijsgroene glans, die veel op die van lood lijkt, vandaar de naam.

Het aangetaste blad voelt hard aan en is stijf en bros. De takken blijken bij doorsnijden bruin tot violet verkleurd te zijn.
Bij vochtig en warm weer kunnen zich op de takken de paarse vruchtlichamen ontwikkelen, die later in de herfst en de winter hun sporen verliezen. De verwekker van loodglans is de paarse korstzwam (loodglanszwam), een wondparasiet.
Gezond en gaaf hout wordt niet geïnfecteerd. De zwam kan ook leven op gesnoeid en dood hout waardoor altijd het snoeihout verwijdert dient te worden.

Remedie

Aangetaste takken moeten worden afgezaagd en verbrand. Is tevens de stam aangetast dan moet de gehele boom worden gerooid. Genezen zal de boom zeker niet. Takken met loodglans direct eruit halen anders heeft binnen 1 week de hele boom het. Rond juli treed loodglans het vaakst op.

Preventie

De loodglans ziekte dient preventief te worden bestreden. Daarvoor is het nodig dat steenvruchten bij voorkeur direct na de oogst hun wintersnoei krijgen, de snoeiwonden groeien dan gemakkelijk dicht zodat de kans op aantasting kleiner wordt. Zorg er ook voor dat de bomen goed kunnen groeien. Dit kun je bereiken met een goede bodemstructuur en een gezonde waterhuishouding.