A B C D E F G H K L M N O P R S T V W Z
La Li Lo

Landkaartje

Voorkomen
Een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt. In de tweede helft van de twintigste eeuw heeft deze soort zich vanuit het oosten en zuiden over het hele land uitgebreid, tot op de Waddeneilanden toe.

Habitat
Ruigten en graslanden in de buurt van vochtige bossen, heggen en houtwallen, open plekken in het bos en bosranden; ook tuinen en parken.

Waardplanten
Grote brandnetel.

Landkaartje, foto van Bea Koetsier (lid)

Landkaartje, foto van Bea Koetsier (lid)

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.