A B C D E F G H K L M N O P R S T V W Z

Koninginnepage

Voorkomen
Een vrij schaarse standvlinder die vooral in de zuidelijke helft van het land wordt waargenomen. De laatste jaren komen er ook steeds meer meldingen uit de rest van Nederland, tot aan de Waddeneilanden toe. Het aantal exemplaren per jaar wisselt. Pas op om deze rupsen te beschermen. Laat ze niet eindigen op de composthoop bij het “winter “klaarmaken van de tuinen. Veel rupsen worden dan per ongeluk op de composthoop gegooid!

Habitat
Diverse biotopen, waaronder ruderale terreinen en kruidenrijke graslanden.

Waardplanten
Vooral peen (ook de gecultiveerde vorm); daarnaast ook andere schermbloemigen, zoals bevernel, engelwortel, pastinaak en venkel.

Rups van de koninginnepage op de in het najaar nog bloeiende venkel. Foto van Helen Lind (lid)

Koninginnepage, foto van Bea Koetsier (lid)

Koninginnepage, foto van Bea Koetsier (lid)

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.