Tuinonderhoud

Alle leden nemen 5 maal per jaar deel aan het algemeen tuinonderhoud. We snoeien dan bijvoorbeeld de heggen rondom het complex, onderhouden de schuur, de komposthoop en andere onderdelen van het algemeen terrein.

De werktijden van het regulier onderhoud en de extra snoeiochtenden zijn op zaterdagen van 9:30 tot 11:30 uur. Nieuwsgierig hoe het eraan toe gaat en nog geen lid? Kom dan tijdens het tuinonderhoud op de eerste zaterdag van de maand (vanaf maart) langs voor een rondleiding. We verzamelen om 10 uur bij de schuur (graag in de periode van corona besmettingsgevaar van tevoren aanmelden via het secretariaat tuinverenigingkringloop@gmail.com).

Na afloop van het onderhoud drinken we gezellig koffie of thee. Het wordt op prijs gesteld als u hiervoor uw eigen beker meeneemt.

Regulier tuinonderhoud seizoen 2023 (zaterdagen 9:30 – 11:30 uur)

 • 4 maart (vanaf maart iedere 1e zaterdag van de maand)
 • 1 april
 • 6 mei
 • 3 juni
 • 1 juli
 • 5 augustus
 • 2 september
 • 7 oktober
 • 28 oktober

Individueel onderhoud: Henk Logtenberg heeft een lijst met werkzaamheden die leden individueel kunnen verrichten voor het algemeen onderhoud. Neem contact op via onderhoud@tuinverenigingkringloop.nl.

Extra snoeiochtenden in 2023 (zaterdagen 09:30 – 11:30 uur)

 • 7 januari
 • 21 januari
 • 25 januari (8:30 – 12:30 uur ipv hakselen)
 • 4 februari
 • 18 februari

Extra snoeidagen gaan mogelijk niet door bij slechte weersomstandigheden, zoals zware regenval, vorst of sneeuw.

Hakselen in 2023 (08:00 – ca. 12:00 uur)

 • Vrijdag 24 februari

In verband met planning en weersomstandigheden graag vooraf aanmelden voor de extra snoeiochtenden en het hakselen bij onderhoud@tuinverenigingkringloop.nl.

Fruitboom snoeicursus: 10 september 2022 voor steenfruit (pruimen, abrikoos) en 14 januari en 5 februari 2023 voor pitvruchten (appel, peer) graag aanmelden bij Sylvia via webmaster@tuinverenigingkringloop.nl. We starten om 10:00 uur.

Officiele regels voor het tuinonderhoud
a. Leden dienen jaarlijks tussen 1 november en 31 oktober tenminste vijf (5) onderhoudsbeurten te vervullen. De data kunnen zelf gekozen worden uit de aan het begin van elk tuinseizoen te publiceren lijst van maandelijkse data, maar het liefst zo veel mogelijk over het jaar verspreid.
b. Per verhuurde tuin telt één (1) persoon voor een onderhoudsbeurt.
c. Er wordt gewerkt op zaterdagen van 09:30 tot 11:30 uur.
d. Bij aankomst tekent men de presentielijst bij het bestuurslid tuinonderhoud, die in overleg een passende taak toewijst.
e. Wie door beroepswerkzaamheden, ziekte of andere oorzaken niet de vereiste vijf keer op de vastgestelde zaterdagen aanwezig kan zijn, dient zich voor het treffen van een alternatieve regeling tijdig met het bestuurslid tuinonderhoud in verbinding te stellen.
f. Wanneer aan het eind van het tuinseizoen blijkt dat een lid, zonder zich aan het bovenstaande te houden, in gebreke is gebleven, wordt voor elke niet volgens de regels verzuimde beurt een door het bestuur vastgesteld bedrag aan de eerstvolgende huurnota toegevoegd.

Onderhoud eigen tuin
Naast het tuinonderhoud aan het algemene terrein, is er natuurlijk ook het onderhoud aan de eigen tuin. Een uitgebreide beschrijving van wat daarbij gewenst en ongewenst is vind je in het Huishoudelijk reglement Bijlage 1 artikel 2.11. De tuincontrole commissie, die toezicht houd op het naleven van deze regels, werkt met een korte checklist. Misschien is het handig om zelf ook eens met deze lijst in het achterhoofd een blik op de eigen tuin te werpen?

Hebt u bezwaar tegen het gebruik van 1 van de foto’s op deze website, stuur dan een mailtje naar de webmaster.

Reacties zijn gesloten.