A B C D E F G H K L M N O P R S T V W Z

Koninginnepage

Voorkomen
Een vrij schaarse standvlinder die vooral in de zuidelijke helft van het land wordt waargenomen. De laatste jaren komen er ook steeds meer meldingen uit de rest van Nederland, tot aan de Waddeneilanden toe. Het aantal exemplaren per jaar wisselt. Pas op om deze rupsen te beschermen. Laat ze niet eindigen op de composthoop bij het “winter “klaarmaken van de tuinen. Veel rupsen worden dan per ongeluk op de composthoop gegooid!

Habitat
Diverse biotopen, waaronder ruderale terreinen en kruidenrijke graslanden.

Waardplanten
Vooral peen (ook de gecultiveerde vorm); daarnaast ook andere schermbloemigen, zoals bevernel, engelwortel, pastinaak en venkel.

Rups van de koninginnepage op de in het najaar nog bloeiende venkel. Foto van Helen Lind (lid)

Koninginnepage, foto van Bea Koetsier (lid)

Koninginnepage, foto van Bea Koetsier (lid)

Koolmees

Er komen veel verschillende soorten mezen voor op de tuin.

Op de linker foto zien we koolmezen en een pimpelmees samen aan de pinda-cake, op de rechter foto een koolmees en een staartmees.

De kool- en pimpelmezen zijn holen-broeders, of broeden in nestkasten.

Koolmezen en pimpelmees, foto van Helen Lind (lid)

Koolmezen en pimpelmees, foto van Helen Lind (lid)

Koolmees en staartmees, foto van Helen Lind (lid)

Koolmees en staartmees, foto van Helen Lind (lid)

Koolwitje

KoolwitjeHet koolwitje (Pieris rapae of brassicae) dankt zijn naam aan de kool die ze verkozen hebben tot lievelingshabitat. Vroeg in het jaar komt hij ook voor op judaspenning en herderstasje, om zich later naar de kool te verspreiden.
De rupsen van het groot koolwitje voeden zich vooral met de buitenste koolbladeren en verorberen systematisch het bladgroen, enkel de zware nerven blijven over.

Remedie:
Door de koolplanten af te dekken met vliesdoek kun je het leggen van de eitjes voorkomen.

Kramsvogel

De kramsvogel geniet hier in de herfst van een lekker appeltje van eigen bomen.

Landkaartje

Voorkomen
Een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt. In de tweede helft van de twintigste eeuw heeft deze soort zich vanuit het oosten en zuiden over het hele land uitgebreid, tot op de Waddeneilanden toe.

Habitat
Ruigten en graslanden in de buurt van vochtige bossen, heggen en houtwallen, open plekken in het bos en bosranden; ook tuinen en parken.

Waardplanten
Grote brandnetel.

Landkaartje, foto van Bea Koetsier (lid)

Landkaartje, foto van Bea Koetsier (lid)

Ligusterpijlstaart

Voorkomen
Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Habitat
Graslanden, struwelen, open bossen, tuinen en moerassen.

Waardplanten
Liguster, sering, gewone es, sneeuwbes, gelderse roos, moerasspirea en vlier.

Deze mooie ligusterpijlstaart rups leeft, zoals zijn naam het al zegt, in- en van de liguster. Doordat de liguster kort wordt gesnoeid zie je de rups maar zelden en is dus ook de vlinder zeldzaam.

Ligusterpijlstaart rups, foto Helen Lind (lid)

Ligusterpijlstaart rups, foto Helen Lind (lid)

Lugusterpijlstaart rups, foto Helen Lind (lid)

Lugusterpijlstaart rups, foto Helen Lind (lid)

Meikever

Meikevers, foto Helen Lind (lid)

Meikevers, foto Helen Lind (lid)

Bij ons op de tuin zie je de meikever niet zo vaak. In Brabant op de zandgrond is de meikever een ware plaag voor de moestuin (aldus mijn schoonvader). Het heeft daar geen zin meer om aardappels te proberen te telen, ze worden volledig opgegeten door deze “lieve” beestjes.

De eerste twee, drie jaar van zijn leven zit de meikever diep in de grond en heet hij engerling. De kever komt met lekker voorjaarsweer uit de grond. Je kunt ze dan massaal zien vliegen. Onder normale omstandigheden is mei de topmaand voor deze soort. Zo luidt een Brabants spreekwoord:
“Ne meikever in april, is ne zot die niet weet wat hij wil”.

Merel

Op de linker foto een jonge merel. Rechts een mannetje bij de bessen van de vuurdoorn.

Merel mannetje, foto Helen Lind (lid)

Merel mannetje, foto Helen Lind (lid)

Jonge merel, foto Helen Lind (lid)

Jonge merel, foto Helen Lind (lid)

Mollen

MollenEigenlijk is een mol best nuttig in de tuin. Hij eet namelijk naast de nuttige wormen ook de schadelijke engerlingen, veenmollen, ritnaalden en emelten uit onze grond op.

Remedie:

  • Graaf een fles in de mollengang, de open fles brengt een fluittoon voort.
  • Trap elke dag de gang(en) dicht.
  • Strooi uiensnippers of stop een teentje knoflook in de opening van elke molshoop.
  • Plant keizerskronen (Fritillaria imperialis).

Netten

Specht in net, foto van Helen Lind (lid)

Specht in net, foto van Helen Lind (lid)

Op de moestuin, zeker op een tuin waar geen gif gebruikt mag worden, ontkom je eigenlijk niet aan het gebruik van netten om de oogst te beschermen.

Netten over bijvoorbeeld de bessenstruiken beschermen tegen duiven en andere vogels, over de kool weert het de konijnen etc.

Uit respect voor de natuur is het wel belangrijk om gevaar voor dieren op de tuin zo veel mogelijk te voorkomen. Let er dus op dat:

  • het net goed strak gespannen is
  • de kleur van het net opvallend is (niet zwart)
  • de mazen van het net zo klein mogelijk zijn
  • het net zo snel mogelijk weer verwijderd wordt als de groente is geoogst.

“In augustus 2015, s’morgens vroeg was een klaaglijk gemiauw te horen. Wat nou weer? Ik had geen schaar bij de hand, dus ben snel terug gelopen naar mijn tuin. De kat zat strak in het gaas verstrikt. Hij was vast van plan geweest een musje te vangen. Die hing inmiddels levenloos in het net!!!! Je ziet nog zoveel ZWART- gaas op de tuinen. De dieren zien het niet. De kat was koud en slap en die heb ik dus snel mee naar mijn tuin genomen en opgewarmd. Na een uurtje warm kattevoer gegeven, dat ik voor de egels, maar die hadden even pech. De kat heeft bijna de hele dag op mijn schoot gelegen, zo hadden we het beiden lekker warm. De kater komt nog regelmatig in de tuin. Goed afgelopen dus.”

Poes in net, foto Helen Lind (lid)

Poes in net, foto Helen Lind (lid)