A B C D E F G H K L M N O P R S T V W Z

Compost (zelf composteren)

composthoopZelf composteren is afval verminderen. Maar niet alleen dat, je werkt actief mee aan de grootste levenscyclus op deze aarde. En dat is nog veel waardevoller. Mooier kan toch niet zegt de Boon blogspot en geeft veel goede tips! Lees ook de reactie van Rein van Klooster op dit artikel.

Op ons complex hebben we 2 algemene composthopen, maar eigenlijk is het gebruik hiervan een verspilling van voedingsstoffen en levert het extra werk op tijdens het tuinonderhoud.
Veel liever zien we dat leden het groenafval op de eigen tuin composteren en gebruiken als grondverbeteraar en meststof.
Ook de paardenmest die bij ons wordt aangevoerd kan op de eigen composthoop gebruikt worden en als het verteerd is op de tuin gebruikt worden.

Op de website van Milieu Centraal staat ook een goed en uitgebreid verhaal over het zelf composteren.

Duiven

DuivenDuiven en andere vogels houden van de jonge bladeren van bijvoorbeeld de koolplanten. Ze pikken vaak de groeikern uit het midden van de kool kapot, zodat er alleen nog wat losse bladeren uit de buitenrand groeien en er geen oogstbare kool meer overblijft.

Remedie:

  • Planten afdekken met gaas. Wel goed vastzetten om te voorkomen dat vogels erin verstrikt raken.
  • Zaaigoed eventueel afdekken met vliesdoek.

Egel

Egel, foto van Helen Lind (lid)

Egel, foto van Helen Lind (lid)

De egel is een gast die we graag tegenkomen op onze tuin.

De egel houdt van slakken en richt zelf weinig schade aan. Als de egel net uit zijn winterslaap komt en het erg koud is kan hij het moeilijk hebben. Je kunt de egel helpen door hem bij te voeren met kattebrokjes of speciaal egelvoer (te bestellen bij Vivara).

Bij het plaatsen van netjes over de groente is het belangrijk om deze goed strak te spannen en vast te zetten. Dit om te voorkomen dat de egel erin verstrikt raakt.

Eiken-Processierups

EikenprocessierupsDe eiken-processierups (thaumetopoea processionea) dankt zijn naam aan de nachtelijke aangesloten wandeling (processie) van de rupsen richting de bladeren van de eikenboom.
De pijlvormige haren van de rups kunnen nog jaren na de dood van het dier klachten als brandblaren, rode ogen en hevige jeuk veroorzaken.

Remedie:
“Brand” jezelf niet aan dit beestje, maar schakel professionele hulp in om de nesten op te ruimen.

Ekster

Op deze foto kun je de mooie staart kleuren van de ekster goed zien.

Ekster, foto Helen Lind (lid)

Ekster, foto Helen Lind (lid)

Emelt

EmeltenDe emelt is de larve van de langpootmug. De emelt is polyfaag (heeft veel waardplanten). De schade ontstaat doordat jonge kiemplantjes worden aangevreten door de larven.  Meestal worden de ondergrondse stengeldelen aangevreten, maar de emelt kan ook aan de bovengrondse stengels en bladeren knabbelen.

Remedie:
Als je iedereen een plaatsje gunt in de tuin, krijg je ook veel hulp bij het in toom houden van plagen. Hoe vervelend de mollengangen en hopen in de tuin ook zijn, het is wel de mol die graag emelten verorbert.
Aaltjes in de grond helpen tegen emelten en ook vogels eten emelten, maar veroorzaken op zichzelf natuurlijk ook weer schade.

Fazant

De fazant is een veel geziene gast op onze tuin. De fazant leeft voornamelijk van insecten, hagedisssen en soms muizen, zaden en aas. Wist je dat ze in de bomen slapen? Op de tuin slapen ze ook in de pergola, tussen de rozen en ligustertakken in, weer eens wat anders, om die zo ’s morgens vroeg aan te treffen.

Op de linker foto kun je aan de kleuren goed zien dat het hier om een mannetje gaat.
Rechts op de foto de fazant hen.

Fazant hen , foto Helen Lind (lid)

Fazant hen , foto Helen Lind (lid)

Fazant haan, foto van Helen Lind (lid)

Fazant haan, foto van Helen Lind (lid)

Gaai

De gaai, vroeger de Vlaamse gaai, is een echte schreeuwlelijk. Je hoort hem voortdurend krassen in de winter, maar in het broedseizoen is hij stil. Op de tuin zien we hem maar af en toe.

Gaaien eten ’s zomers voornamelijk insecten en eieren en jongen van zangvogels. ’s Winters leven ze van eikels, beukennootjes, granen (mais) en fruit.

Dat een gaai ook van slakken houdt zie je op de rechter foto, waar hij met smaak een slakkenhuisje kraakt en de slak opeet. Dat de gaai slakken als delicatesse eet bleek na ongeveer 8 slakken gegeten te hebben, toen begon de gaai heel zachtjes te zingen.

Gaai met slak

Gaai met slak, foto Helen Lind (lid)

Vlaamse gaai, foto van Helen Lind (lid)

Vlaamse gaai, foto van Helen Lind (lid)

Gehakkelde aurelia

Voorkomen
Een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt. Tot de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de soort weinig waargenomen in het noorden en westen van het land, maar sinds die tijd heeft de gehakkelde aurelia zich steeds verder uitgebreid.

Habitat
Bosranden, open plekken in het bos, parken en tuinen.

Waardplanten
Vooral grote brandnetel; ook hop, iep, ribes en wilg.

Foto van Bea Koetsier (lid)

Foto van Bea Koetsier (lid)