Tuinonderhoud

Klik op de afbeelding om het fotoalbum te openen

Tuinonderhoud met jong en oud

Alle leden nemen 5 maal per jaar deel aan het algemeen tuinonderhoud. We snoeien dan bijvoorbeeld de heggen rondom het complex, onderhouden de schuur, de komposthoop en andere onderdelen van het algemeen terrein.

De werktijden zijn op zaterdagen van 9:30 tot 11:30 uur.

Na afloop van het onderhoud drinken we gezellig koffie of thee. Het wordt op prijs gesteld als u hiervoor uw eigen beker meeneemt.

De laatste ronde van het tuinonderhoud van seizoen 2016-2017 is op 28 oktober 2017.

Regulier Tuinonderhoud seizoen 2017-2018 Extra Snoeidagen 2018
aanmelden verplicht onderhoud@tuinverenigingkringloop.nl
25 november 2017 7 juli 2018 6 januari
3 maart -> 10 maart 2018 4 augustus 2018 20 januari (hierna wordt voor het eerst gehakseld)
7 april 2018 1 september 2018 3 februari
12 mei 2018 6 oktober 2018 17 februari (hierna wordt nog een keer gehakseld)
2 juni 2018 27 oktober 2018 Hakselen:vrijdagochtend 26 januari en vrijdagochtend 23 februari aanvang 8:00 uur
Cursus: 9 september 2017 snoeicursus steenfruit Extra snoeidagen gaan mogelijk niet door bij slechte weersomstandigheden, zoals zware regenval, vorst of sneeuw.

Officiele regels voor het tuinonderhoud
a. Leden dienen jaarlijks tussen 1 november en 31 oktober tenminste vijf (5) onderhoudsbeurten te vervullen. De data kunnen zelf gekozen worden uit de aan het begin van elk tuinseizoen te publiceren lijst van tien (10) maandelijkse data, maar het liefst zo veel mogelijk over het jaar verspreid.
b. Per verhuurde tuin telt één (1) persoon voor een onderhoudsbeurt.
c. Er wordt gewerkt op zaterdagen van 09:30 tot 11:30 uur.
d. Bij aankomst tekent men de presentielijst bij het bestuurslid tuinonderhoud, die in overleg een passende taak toewijst.
e. Wie door beroepswerkzaamheden, ziekte of andere oorzaken niet de vereiste vijf keer op de vastgestelde zaterdagen aanwezig kan zijn, dient zich voor het treffen van een alternatieve regeling tijdig met het bestuurslid tuinonderhoud in verbinding te stellen.
f. Wanneer aan het eind van het tuinseizoen blijkt dat een lid, zonder zich aan het bovenstaande te houden, in gebreke is gebleven, wordt voor elke niet volgens de regels verzuimde beurt een door het bestuur vastgesteld bedrag aan de eerstvolgende huurnota toegevoegd.

Onderhoud eigen tuin
Naast het tuinonderhoud aan het algemene terrein, is er natuurlijk ook het onderhoud aan de eigen tuin. Een uitgebreide beschrijving van wat daarbij gewenst en ongewenst is vind je in het tuin reglement. De tuincontrole commissie, die toezicht houd op het naleven van deze regels, werkt met een korte checklist. Misschien is het handig om zelf ook eens met deze lijst in het achterhoofd een blik op de eigen tuin te werpen?

Reacties zijn uitgeschakeld.