Tuinonderhoud

Klik op de afbeelding om het fotoalbum te openen

Tuinonderhoud met jong en oud

Alle leden nemen 5 maal per jaar deel aan het algemeen tuinonderhoud. We snoeien dan bijvoorbeeld de heggen rondom het complex, onderhouden de schuur, de komposthoop en andere onderdelen van het algemeen terrein.

De werktijden zijn op zaterdagen van 9:30 tot 11:30 uur. Nieuwsgierig hoe het eraan toe gaat en nog geen lid? Kom dan tijdens het tuinonderhoud langs voor een rondleiding. We verzamelen om 10 uur bij de schuur.

Na afloop van het onderhoud drinken we gezellig koffie of thee. Het wordt op prijs gesteld als u hiervoor uw eigen beker meeneemt.

Regulier Tuinonderhoud seizoen 2018/2019 Extra Snoeiochtenden 2019 aanmelden verplicht
onderhoud@tuinverenigingkringloop.nl
24 november 2018 6 juli 2019 5 januari 2019
2 maart 2019 3 augustus 2019 19 januari 2019
6 april 2019 7 september 2019 2 februari 2019
4 mei 2019 5 oktober 2019 16 februari 2019
1 juni 2019 26 oktober 2019 Hakselen: woensdag 30 januari en ??? (datum volgt) van 8:00 -ca. 12:00 uur.
Fruitboom snoeicursus: 12 en/of 26 januari 2019 Extra snoeidagen gaan mogelijk niet door bij slechte weersomstandigheden, zoals zware regenval, vorst of sneeuw.

Officiele regels voor het tuinonderhoud
a. Leden dienen jaarlijks tussen 1 november en 31 oktober tenminste vijf (5) onderhoudsbeurten te vervullen. De data kunnen zelf gekozen worden uit de aan het begin van elk tuinseizoen te publiceren lijst van tien (10) maandelijkse data, maar het liefst zo veel mogelijk over het jaar verspreid.
b. Per verhuurde tuin telt één (1) persoon voor een onderhoudsbeurt.
c. Er wordt gewerkt op zaterdagen van 09:30 tot 11:30 uur.
d. Bij aankomst tekent men de presentielijst bij het bestuurslid tuinonderhoud, die in overleg een passende taak toewijst.
e. Wie door beroepswerkzaamheden, ziekte of andere oorzaken niet de vereiste vijf keer op de vastgestelde zaterdagen aanwezig kan zijn, dient zich voor het treffen van een alternatieve regeling tijdig met het bestuurslid tuinonderhoud in verbinding te stellen.
f. Wanneer aan het eind van het tuinseizoen blijkt dat een lid, zonder zich aan het bovenstaande te houden, in gebreke is gebleven, wordt voor elke niet volgens de regels verzuimde beurt een door het bestuur vastgesteld bedrag aan de eerstvolgende huurnota toegevoegd.

Onderhoud eigen tuin
Naast het tuinonderhoud aan het algemene terrein, is er natuurlijk ook het onderhoud aan de eigen tuin. Een uitgebreide beschrijving van wat daarbij gewenst en ongewenst is vind je in het Huishoudelijk reglement Bijlage 1 artikel 2.11. De tuincontrole commissie, die toezicht houd op het naleven van deze regels, werkt met een korte checklist. Misschien is het handig om zelf ook eens met deze lijst in het achterhoofd een blik op de eigen tuin te werpen?

Reacties zijn uitgeschakeld.